Oksidatif stres regülasyonunun bozulmasında inflamasyon ile indüklenen NKX3 1 protein kaybının rolü


DEBELEÇ BÜTÜNER B. , ERTUNC N., KORKMAZ K. S.

1. Uluslararsı Katılımlı Hücre Ölümü Araştırma Kongresi, Türkiye, 30 Ekim - 03 Kasım 2013

  • Basıldığı Ülke: Türkiye