BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ İŞ KAZASI BİLDİRİM SIKLIĞI VEİLİŞKİLİ ETMENLERİN BELİRLENMESİ


YÜKSEL M., DAVAS H. A. , TÜRK M.

MESLEK HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 4 - 06 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey