Meme Kanseri Kök Hücre ve Heterojen Kültürlerde AT 101 ve Paklitaksel Kombinasyonu Aracılı Farklılaşan Sitotoksik Etki


Kısım A., Bozkurt E., SÜRMELİ Z. G. , Pınar A., Gürsoy P., Yıldırım A., ...More

XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Aydın, Turkey, 27 - 30 October 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Aydın
  • Country: Turkey