“Özbekistan Buhara’xxda Namazgah Camii”


BUBUR R.

1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkentleri Bilgi Şöleni “Türkiye – Kosova – Makedonya –Özbekistan, 5 - 07 Kasım 2015