Farklı Türdeki Geçici Kron Ve Köprü Materyallerinde Mikrobiyal Tutulumun İncelenmesi


YERLİOĞLU G., VURAL C. , ELTER B., KÜMBÜLOĞLU T. Ö. , ÖZDEMİR G. , BOYACIOĞLU H.

22. Uluslararasi TurkProstodonti ve Implantoloji Dernegi Bilimsel Kongresi, 12 Kasım - 15 Aralık 2015