Esas No : 2012/1896: İzmir İli, Karaburun İlçesi, Küçükbahçe Köyü, 8 pafta, 46 parsel sayılı taşınmazın 2. Derece doğal sit (D2) olarak tesciline ilişkin 28.07.2010 tarih ve 5189 sayılı İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı açılan davada, dava konusu taşınmazla ilgili uyuşmazlığın çözümlenebilmesi için açılan dava


Pirhan A. F. , Kaplan A. , Sezer L. İ.

3.İdare Mahkemesi Başkanlığı İZMİR, pp.25, İzmir, 2013

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2013
  • City: İzmir