Türk Toraks Derneği Olağan İntersitisyel Pnömoni (UIP) araştırması


MÜSELLİM B., MOĞULKOÇ BISHOP N. , ÖĞÜŞ A. C. , ZAMANİ A., UZUN O., TOKGÖZ F., ...More

Türk Toraks Derneği 20.Yıllık Kongresi, Turkey, 5 - 09 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey