Investigation of the Effects of Propylparaben On Embryo Development Using Sea Urchin (Arbacia Lixula)


Karaaslan M. A.

HASAT Uluslararası Tarım ve Orman Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.110-111

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.110-111

Abstract

Parabens, which have been used in medicine for the first time as a preservative in the 1920s, have increasingly increased both production and use as preservatives in many food and industrial substances, especially in cosmetics. In the studies, various streams, lakes and sea water and sediment samples, the parabens of ngLuk 1inde iyelg L− 1 levels were reported to be found (Loraine and Pettigrove, 2006; Ramaswamy et al., 2011). Several toxicity studies were conducted with propylparaben parabens and LC50 or EC50 were determined. For example, in the water fleas (Daphnia magna) exposed to Methylparaben for 48 hours, the EC50 value was 11.2–62 mg L-1 (Madsen et al., 2001; Kamaya et al., 2005; Terasaki et al., 2009; Dobbins. et al., 2009); In experiments on green algae (Pseudokirchneriella subcapitata) exposed for 72 hours, 91 mg L-1 (Madsen et al., 2001) and EC50 value on Vibrio fischerii 111 exposed to parabene for 15 minutes was 5.9-9.6 mg L (1 (Velegraki et al , 2014). Because early life stages are more sensitive, they provide valuable information in toxicological studies, so toxicological studies are being carried out with sea endpoints that have many advantages all over the world. In our study, it was aimed to determine the effects of Propilparaben on embryo development of sea urchin (Arbacia lixula) and the effective concentration (EC50) was found to be 12,679 mg / L, while the EC50 was 16,734 mg / L as a result of spermiotoxicity experiments. Based on the data obtained, it can be said that propylparaben has harmful effects on the embryonic development of sea urchin (Arbacia lixula).

İlaçlarda koruyucu olarak ilk kez 1920’ li yıllarda kullanılmaya başlayan parabenlerin giderek hem üretimi hem de kozmetikler başta olmak üzere bir çok gıda ve endüstriyel maddelerde koruyucu olarak kullanımı artmıştır. Yapılan çalışmalarda, çeşitli akarsu, göl ve deniz su ve sediment örneklerinde, parabenlerin ngL− 1ile µg L− 1 seviyelerinde bulundukları belirtilmiştir (Loraine and Pettigrove, 2006; Ramaswamy et al., 2011). Propilparaben Parabenler ile çeşitli toksisite çalışmaları yapılmış daha çok LC50 veya EC50 belirlenmiştir. Örneğin, Metilparaben’e 48 saat süreyle maruz bırakılan su pirelerinde (Daphnia magna) EC50 değerinin 11,2–62 mg L-1(Madsen et al., 2001; Kamaya et al., 2005; Terasaki et al., 2009; Dobbins et al., 2009); 72 saat süreyle maruz bırakılan yeşil alg (Pseudokirchneriella subcapitata) üzerindeki denemelerde ise 91 mg L-1(Madsen et al., 2001) ve 15 dakika süreyle parabene maruz bırakılan Vibrio fischerii üzerinde EC50 değerinin 5.9–9.6 mg L−1(Velegraki et al., 2014) olduğu bildirilmiştir. Erken yaşam evreleri daha hassas olduklarından toksikolojik çalışmalarda değerli bilgiler sunmaktadır bu yüzden tüm dünyada bir çok avantaja sahip olan deniz kesntaneleri ile toksikolojik çalışmalar sürdürülmektedir. Çalışmamız ile Propilparaben'in deniz kestanesi (Arbacia lixula) embriyo gelişimi üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmış ve etkili konsantrasyon (EC50) 12,679 mg/L olarak bulunurken spermiyotoksisite denemeleri sonucu EC50 16,734 mg/L bulunmuştur. Elde ettiğimiz verilere dayanarak propilparabenin deniz kestanesinin (Arbacia lixula) embriyonal gelişimi üzerine zararlı etkilerinin olduğu söylenebilir.