Yaşlı Bireylerde Yaşlılık Algısı


GÜMÜŞSOY S. , KAPLAN SERİN E., ALP DAL N.

2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 21 - 22 Mart 2018