Survival Strategies of Leishmania in Hosts


Creative Commons License

Demir S.

Advances In Water Resources, vol.43, pp.83-88, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 43
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Advances In Water Resources
  • Page Numbers: pp.83-88

Abstract

In all major parasite groups, new and surprising evidence is emerging every day about the subtlety, complexity and diversity
of avoidance mechanisms from host immune system. In the course of millions of years of evolutionary process, mammalian
and sand fly hosts have developed defense systems against Leishmania, but Leishmania has not only escaped from their hosts’
defense systems through complex counter-strategies, but has also managed to manipulate them to support their own survival and
reproduction. In this study, Leishmania’s survival strategies used in the sand fly and mammalian hosts and the mechanisms that
underlie these strategies will be summarized.

Tüm büyük parazit gruplarında, konak bağışıklık sisteminden kaçınma mekanizmalarının inceliği, karmaşıklığı ve çeşitliliği konusunda her geçen gün yeni ve şaşırtıcı kanıtlar ortaya çıkmaktadır. Milyonlarca yıllık evrimsel süreçte memeli ve kum sineği konaklar Leishmania’ya karşı savunma sistemleri geliştirmiş buna karşın Leishmania da karmaşık karşı stratejiler sayesinde konaklarının savunma sistemlerinden kaçmakla kalmamış onları kendi yaşamını ve üremesini destekleyecek şekilde manipüle etmeyi de başarmıştır. Bu çalışmada Leishmania’nın kum sineği ve memeli konaklarında kullandığı hayatta kalma stratejileri ve son araştırmalar ışığında bu stratejilerin altında yatan mekanizmalar özetlenecektir.