Ultrasonografik Değerlendirme Yolları ve Kullanılan Problar Urojinekolojide 3 Boyutlu Ultrasonografi Ne Getirdi


YENİEL A. Ö.

7.Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 14-17 Ekim İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey