A mathematıcal model for densıty-based clusterıng methods


Tanır D., Sadık T., Nuriyev U.

Proceeding of the International scientific conference on “Theoretical and application problems of Mathematics”, ss.206-207, 2017 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Proceeding of the International scientific conference on “Theoretical and application problems of Mathematics”
  • Sayfa Sayıları: ss.206-207