Türkiye’de Arıcılığın Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Değerlendirilmesi


GÜLER D., ENGİNDENİZ S. , AYDIN CAN B., SANER G.

6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Muğla, Türkiye, 15 Ekim 2018, cilt.1, ss.432-437

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Muğla
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.432-437

Özet

Türkiye'de Arıcılığın Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Değerlendirilmesi 

Özet: Türkiye’de en çok üretilen arı ürünleri bal ve balmumudur. Bu çalışmada 81 ilin toplam kovan sayısı, bal üretimi ve balmumu üretimi açısından benzerlik ve farklılıklarının çok boyutlu ölçekleme analizi ile ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan elde edilen 2017 yılına ait toplam kovan sayısı, bal üretimi ve balmumu üretimi verileri kullanılmıştır. Diğer arı ürünlerine (polen, arı sütü, propolis) ilişkin veriler bulunamadığından değerlendirmeye dahil edilememiştir. Elde edilen sonuçlara göre Muğla ve Adana illerinin incelenen değişkenler açısından diğer illerden ayrıştıkları ve arıcılığa en fazla katkı sağlayan il oldukları belirlenmiştir. Bununla birlikte Aydın, Mersin ve Ordu illeri arıcılığa yaptıkları pozitif etki bakımından birbirleriyle benzerlik göstermektedirler. Sivas ili ise özellikle balmumu üretim miktarıyla Muğla ve Adana illeriyle birlikte diğer illerden ayrılmaktadır. Türkiye’nin tüm illerinde farklı düzeylerde de olsa arıcılık faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Ancak araştırma sonucuna göre arıcılığa sağlanan katkıların iller bazında farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Arıcılık faaliyetine yönelik oluşturulacak politikalarda bu farklılıkların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

 Anahtar kelimeler: Arıcılık, Arı ürünleri, Çok boyutlu ölçekleme 

The Evaluation of Beekeeping in Turkey by Multidimensional Scaling

Abstract: The most produced bee products in Turkey are honey and beeswax. In this study, it is aimed to reveal the similarities and differences of 81 provinces in terms of total number of hives, honey production, and beeswax production by multidimensional scaling(MDS) analysis. Data of total number of hives, honey production, and beeswax production were obtained from Turkish Statistical Institute (2017). Since no data were available on other bee products (pollen, royal jelly, propolis), they are not included in the evaluation. According to the result of analysis, it has been determined that Muğla and Adana are separate from other provinces in terms of variables examined, and these provinces that contribute the most to the beekeeping in Turkey. However, Aydın, Mersin and Ordu are similar to each other in terms of positive effect on beekeeping. Sivas is separate from other provinces in terms of the beeswax production as Muğla and Adana. Beekeeping is done in all provinces of Turkey with different levels of production. According to this research, the level of contribution to beekeeping differs according to provinces. Therefore, these differences need to be taken into consideration when policy-making towards beekeeping. 

Keywords: Beekeeping, Bee products, Multidimensional scaling