Gül D., Yaşa İ. , Eren A. E.

Hezarfen Uluslararası Fen Matematik ve Mühendislik Bilimleri Kongresi , İzmir, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.11

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.11

Abstract

Shiga toksin, E. coli O157:H7 enfeksiyonlarının patojenitesinde önemli bir faktördür. E. coli O157:H7 insan ve hayvanlarda gıda kaynaklı hastalıklara neden olan önemli bir bakteriyel patojendir. Shigatoksin üreten E. coli (STEC) grubunda bulunan E. coli’lerin çoğu Stx geni tarafından kodlanan shiga benzeri toksin üreticisidir. Sığırlar ve tavuklar bu grup bakterilerin ana yayılım rezervuarıdır. Shigatoksin üreten E.coli O157:H7 insanlarda, hemorajik kolitis (HC), trombotik trombositopenik purpura (TTP) ve hemolitik üremik sendrom (HUS) olarak adlandırılan ve ölümle sonuçlanabilen hastalıklara neden olmaktadır. CRISPR-Cas (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat–CRISPR associated) sistemi bakterilerde ve arkealarda virüs, plazmid gibi hareketli genetik elementlere karşı direnç sağlayan RNA temelli adaptif immün sistem olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada, gıdalardan izole edilen E coli O157:H7’ler tespit edilmiştir ve PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) ile stx genlerinin çeşitliliği araştırılmıştır. Ayrıca, E coli O157:H7 suşlarında CRISPR1 ve CRISPR 2 gen bölgeleri tespit edilerek shigatoksin üretiminin regülasyonu için hedef genlerin yapısı incelenmiştir.