Characterization and Catalytic Activity of Iron and Copper Loaded ZSM-5 Catalysts for Oxidative Degradation of Orange II (Demir ve Bakır içeren ZSM-5 Katalizörlerinin Karekterizasyonu ve Orange II nun Oksidatif Bozunmasında Katalitik Aktivitesi)


BOLOVA E., GÜNDÜZ G., DÜKKANCI M. , YILMAZ S., YAMAN Y. C.

Üçüncü Ulusal Kataliz Kongresi (NCC-3), Zonguldak, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2010

  • Basıldığı Şehir: Zonguldak
  • Basıldığı Ülke: Türkiye