Dosetaksele Duyarlı PC 3 DU 145 Ve Dirençli PC 3 R DU 145 R Prostat Kanseri Hücre Hatlarında Anjiyojenik Sitokinlerin Belirlenmesi ve Ekspresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması


kısım A., ATMACA H., Bozkurt E., UZUNOĞLU S., Uslu r., KARACA Ş. B.

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 07 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: İzmir
  • Country: Turkey