Bactericidal effects of ornidasole povidone iodone and calcium hydroxide on obligate anaerobes


SABAH E. , ÇALIŞKAN M. K.

Ege Diş Hek. Fak. Derg, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 1990
  • Dergi Adı: Ege Diş Hek. Fak. Derg