GERİATRİ OKULU


CANKURTARAN M., ŞAHİN S.

9. ULUSLARARASI KATILIMLI AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, 21 - 25 Kasım 2018