AVRUPA HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN ÇEVRESEL POLİTİKALARI VE PERFORMANSI


Gedik Göçer S., Macit D., Macit A.

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY 2019 AUTUMN, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.615-623

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.615-623

Abstract

 Havacılık, ekonomi için güçlü ve önemli bir sektördür. Havacılığın büyümesi sürekli büyüyen iş havuzunu sağlamakta ve bölgesel kalkınmaya yardımcı olmaktadır. 2040 yılına kadar hava yolculuğu talebinde sürekli bir artış olması beklenmektedir. Hava taşımacılığı sektörünün insanlara sağladığı faydalar mobilite ve bağlantı açısından açıkken, sektör gelecek yıllarda çevre için artan bir risk teşkil etmektedir. Sektör paydaşları arasında etkin koordinasyon sağlamak ve çevresel politikalar oluşturmak, havacılık sektörünün uzun vadeli başarısını sağlamak için büyük önem taşımaktadır. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), sektör paydaşları ve hükümetlerle ortaklaşa olarak sürdürülebilir ve eko-verimli hava taşımacılığını sağlamak ve teşvik etmek için makul çevresel politikalar geliştirmeye odaklanmıştır. IATA, küresel bir endüstri olarak havacılığın, küresel çözümlere ihtiyacı olduğunu savunmaktadır. Hükümetler havacılığın sürdürülebilir kalkınmasını desteklemeli ve sektörle el ele bir ekomedeniyet yaratmayı hedeflemelidir. Havacılığın göz ardı edilemeyecek dışsallıkları vardır. Hava trafiği her yıl artarken, aynı artış çevre ve sağlık üzerindeki etkiler için de geçerlidir. Hava limanlarının işletilmesi ve artan hava trafiği, yüksek düzeyde gürültü ve titreşimle ilgili çevresel etkilere neden olmaktadır. Uçak gürültüsüne uzun süre maruz kalmak, kalp hastalığı, uyku bozukluğu ve bilişsel bozukluk dahil olmak üzere çeşitli sağlık etkileriyle bağlantılıdır. AB'de, uçak gürültüsü karayolu ve demiryolu trafiğinden sonra üçüncü en büyük gürültü maruziyeti kaynağıdır. Bu çalışmada, havacılık sektöründe otoritelerin ve paydaşların, çevresel performansın artırılmasına yönelik olarak izledikleri stratejiler ve tarihsel gelişim verilerle değerlendirilmiştir. Çalışma gürültü yönetimi stratejilerini, bir uçağın iniş ve kalkışı sırasında zeminden alınan toplam gürültü enerjisine ilişkin olarak hesaplanan gürültü enerjisi endeksi verilerini, Avrupa havalimanlarında uçak gürültüsü performanslarını, havayoluyla seyahat ederken asgari ayak izi bırakmak için yürütülen çalışmaları kapsamaktadır.