İnhibitörlü Bir Olguda Faktör Yedekleme Davranışı


ÖZDEMİR B., ŞENOL S. , IŞIM R., KAVAKLI R. K.

16. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, 14 - 17 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text