Diş Hastalıkları ve COVID-19


Emingil G. (Editor)

Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara

Abstract

.: ÖN SÖZ
ÖN SÖZ
PREFACE
Prof. Dr. Gülnur EMİNGİL
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji ABD, İzmir
Makale Dili: TR
SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 olarak adlandırılan hastalık, 2019 yılının son aylarından bu yana en büyük toplumsal sağlık sorunu olmuştur. Sosyal ve ekonomik olarak toplumları felç eden COVID-19 pandemisi hayatın hemen her alanını etkilediği gibi diş hekimliği alanını da etkilemiştir. 

SARS-CoV-2 virüsünün insandan insana geçişinin esas olarak; tükürükle ilişkili solunum damlacıkları ve yakın temas yoluyla olduğu belirtilmiştir. Mikroorganizmaların vücuda girişi için açık bir ekosistem oluşturan ağız boşluğu; virüsün kolonize olup geçişi ve enfeksiyonun dağılması için önemli bir rota oluşturur. Diş hekimliği, muayene ve tedavi süreçlerinde hastalarla yüz yüze ve yakın mesafede bulunma, tedavi sırasında ortaya çıkan aerosol ve damlacıklar nedeni ile, virüs bulaştırma olasılığı yüksek olan en riskli meslek grupları arasında yer almaktadır. Diş hekimliği uygulamalarının yüksek risk grubunda olması nedeniyle, pandemi öncesi rutin dental uygulamaların ve tedavi protokollerinin, sürece uyum göstererek güncellenmesi gerekmektedir. 

Bu kitabın amacı; SARS-CoV-2 virüse ilişkin güncel bilgiler ışığında COVID-19 pandemisi ve normalleşme sürecinde diş hekimi, hasta ve çalışma ortamı üçgeninde hasta taraması, enfeksiyon kontrol stratejileri ve hasta yönetiminin diş hekimliğinin tüm branşları için 'yeni normal' kavramı içerisinde ortaya konmasıdır. 

Kitabın gerçekleştirilmesinde emeği geçen, büyük bir özveri ve titizlikle katkıda bulunan saygıdeğer yazarlara ve hazırlanmasına vesile olan Türkiye Klinikleri ailesine tüm meslektaşlarım adına teşekkürlerimi sunarım. 

Saygılarımla. 

Prof. Dr. Gülnur EMİNGİL 
Editör
The disease caused by the SARS-CoV-2 virus has been called, by the World Health Organization, COVID-19, has become a major public health challenge for also countries around the world. This situation not only affects socially and economically every area of life, but also the field of dentistry. 

It is known that the virus is transmitted from person to person mainly through droplet and close contact. Oral cavity as an open ecosystem an important portal of microbial entry into the body plays an important role as a potential infection route in the transmission and pathogenicity of SARS-CoV-2. Dentistry is one of the most risky areas of work for virus infection due to operations such as face-to-face, frequent saliva, blood and other body fluids, aerosol production. Therefore, each specialization of the dental profession should reorganize their routine treatment protocols and extra-protective measures should be adopted for their practice in order to prevent the transmission of COVID-19. 

The purpose of this book is to provide up-to-date information and guidance that should be followed for infection control when practicing patient triage and management during COVID-19 pandemic and normalization period. 

I would like to thank all authors who prepared the sections with devotion and great efforts and also to Türkiye Klinikleri administrators who made this book possible on behalf of the colleagues. 

With my best regards. 

Prof. Dr. Gülnur EMİNGİL 
Editor