Digitization of Journalism Education: A Comparative Analysis on Developed and Developing Countries


Creative Commons License

Aydoğdu Karaaslan İ.

ERCİYES İLETİŞİM DERGİSİ, no.1, pp.105-124, 2019 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : ERCİYES İLETİŞİM DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.105-124

Abstract

In the digital age, the content of journalism education needs to be reviewed to meet
the demands of the sector. The digitalization and increase in the technologies used
in the sector reflects on the education of journalism. Depending on the evolution of
journalism, the process requires the redefinition of professional skills and changes in
the curriculum of education. The technological change in the field of journalism and
its practices have pushed professional skills into a rapid transformation. However,
the process of digitization of journalism maintains its differences among countries.
There is a digital transformation in the production distribution and consumption
of the news makes it necessary for countries to make changes in their journalism
education curricula, which are appropriate with the new technologies of the field.
This study is a comparative case study in which it is investigated how appropriate the
course contents and internship opportunities in the curriculum of five universities,
which provide the best journalism education in developed (West) and developing
countries and the features of “new period journalist” created by the professional
skills which are given to students differ from country to country is also revealed.
The period of change of journalism education will be studied by interpreting the
development stages of sector dwelling on the journalism education of the countries.
  

Dijital çağda gazetecilik eğitiminin içeriğinin sektörün taleplerine cevap verebilecek
biçimde tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Sektörde kullanılan teknolojilerin
dijitalleşmesi, sayıca artması gazetecilik eğitimine yansımaktadır. Süreç gazeteciliğin
evrilmesine bağlı olarak, mesleki becerilerin yeniden tanımlanmasını ve eğitim
müfredatlarında değişime gidilmesini gerektirmektedir. Gazetecilik alanı ve
uygulamalarının dijitalleşmesi, mesleki becerileri de hızlı bir şekilde dönüştürmüştür.
Ancak gazeteciliğin dijitalleşme süreci, ülkeler arasında farklılıklarını korumaktadır.
Haberin üretimi, dağıtımı ve tüketiminde dijital bir dönüşümün olması, ülkelerin
gazetecilik eğitimi müfredatlarında alanın yeni teknolojilerine uygun değişikliklere
gidilmesini zorunda hale getirmektedir. Bu çalışma; gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerin gazetecilik eğitimi veren beş üniversitesinin müfredatlarındaki ders
içeriklerinin ve staj olanaklarının çevrimiçi (online) gazetecilik alanına ne denli
uygun olup olmadığının araştırıldığı, öğrencilere kazandırılan mesleki becerilerle
yaratılan “yeni dönem gazeteci” özelliklerinin ülkelere göre değişiminin ortaya
konulduğu karşılaştırmalı bir örnek olay çalışmasıdır. Ülkelerin gazetecilik eğitimleri
üzerinden sektörün geldiği aşamalar yorumlanarak, gazetecilik eğitiminin değişim
süreci irdelenmektedir.