Antenatal ve Postnatal Döneme Ait Üriner Fekal İnkontinansın Tedavi ve Önlenmesinde Pelvik Taban Kas Egzersizlerinin Önem


ERTEM G. , KAVLAK O. , ER GÜNERİ S.

5. Ege Ürojinekoloji Workshop, 29 - 30 Mayıs 2015