Maternal Obesity: Pregnancy Complications and Management of Pregnant Woman


Creative Commons License

Daşıkan Z. , Kavlak O.

Turkiye Klinikleri J Nurs Sci, vol.1, pp.39-46, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1
  • Publication Date: 2009
  • Title of Journal : Turkiye Klinikleri J Nurs Sci
  • Page Numbers: pp.39-46

Abstract

ÖZET Obezite epidemisi dünyada gittikçe artan önemli bir halk sağlığı problemidir. Obezite ve fazla

kiloluluk özellikle üreme dönemindeki kadın yaş grubu arasında daha yaygındır. Maternal obezite

anne ve çocuk için kısa ve uzun dönem ciddi komplikasyonlarla ilişkilidir. Obez gebe kadın,

gestasyonel diyabet, preeklemsi, trombo emboli gibi yüksek riskli gebelik komplikasyonları ve

sezaryen, uzamış doğum eylemi gibi riskli doğum sonuçları ile karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca

postpartum dönemde puerperal enfeksiyonlarda artış emzirmeye başlama ve sürdürme oranında

azalma yaşanabilir. Maternal obezite ile ilişkili neonatal sonuçlar ise makrozomi, doğum defekleri,

prematürite, ölü doğum ve perinatal ölümleri içerir. Her seviyedeki sağlık bakım uygulayıcılarının

obezitenin sonuçlarının farkına varması, etkili ve bilgili girişimlerde bulunması önemlidir. Bu

makalenin amacı gebelikte maternal obezitenin anne, fetüs ve yenidoğan sağlığı üzerine etkileri ve

gebelikte obezite yönetiminde önerilen etkili girişimleri tanımlamaktır. Sağlık bakım uygulayıcıları;

antepartum, intrapartum ve postpartum dönemde obez kadına özgü bakımı sağlamak için etkili

girişim ve bilgilerini kullanmalı ve kadının sağlıklı davranışlarını desteklemede danışman olmalıdır.

Bu makale de maternal obezite ile ilişkili literatürde son sekiz yılda yürütülen çalışmalar incelenmiştir.

Anah tar Ke li me ler: Obezite, gebelik komplikasyonları, kilo alma