İtalyan Donanması’nın Çanakkale Boğazı Saldırısı’nda Bir Kahraman: Topçu Onbaşı Yusuf (Erdil)


Creative Commons License

Karakaş N.

Tarih Araştırmaları Dergisi, vol.32, no.54, pp.79-106, 2013 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 54
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Tarih Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.79-106

Abstract

The Italians, after their national unity had been secured by the establishment of the Kingdom of Italy in 1861, pursued a colonial policy like the other Great Powers of Europe. The Italians, in the direction of colonial policy, declared war on the Ottoman Empire on September 29, 1911 to seize Tripoli which was the last Ottoman possession in North Africa. But the Italian army came to a deadlock in the face of unexpected resistance in Tripoli. Therefore Italians decided to force the Ottoman government to peace table by widening the conflict to Aegean Sea through the use of their vastly superior navy. In the direction of this decision, they attacked on the Dardanelles Strait on 18 April 1912. However Italian naval attack on the Strait ended in a disaster on military level. In this article, the defence of Orhaniye fort against the Italian naval attack will be analysed and Gunner Corporal Yusuf (Erdil) will be introduced to the scientific literature with his remarkable role in this defence.  

İtalyanlar, milli birliklerini 1861 yılında İtalya Krallığı’nın kurulması ile sağlamaları sonrasında, diğer Avrupalı büyük güçler gibi sömürgecilik politikası izlemişlerdir. Bu politika doğrultusunda da Kuzey Afrika’daki son Osmanlı egemenlik bölgesi olan Trablusgarp’ın ele geçirilmesi amacıyla Osmanlı İmparatorluğu’na 29 Eylül 1911’de savaş açmışlardır. Ancak İtalyan ordusu Trablusgarp’ta karşılaştığı beklenmedik direniş nedeniyle çıkmaza girmiştir. Bu sebeple İtalyanlar, üstün donanma güçleri vasıtasıyla çatışma alanını Adalar Denizi’ne yayarak Osmanlı hükümetini barış masasına oturmak zorunda bırakmaya karar vermişler, bu karar doğrultusunda da 18 Nisan 1912’de Çanakkale Boğazı’na saldırmışlardır. Fakat İtalyan donanmasının gerçekleştirdiği saldırı askeri açıdan felaketle sonuçlanmıştır. Bu makalede, İtalyan donanmasının Çanakkale Boğazı saldırısına karşı Orhaniye tabyasından yapılan savunma ortaya konulacak ve bu savunmanın etkili olmasına önemli bir katkı sağlayan Topçu Onbaşı Yusuf (Erdil), bilim dünyasına tanıtılacaktır.