Transkripsiyon Faktörü TFIIB’nin Glikozilasyon Profilinin Deneysel Olarak Belirlenmesi


USLUPEHLİVAN M., DEVECİ R.

6. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Turkey, 5 - 07 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey