Çine Ovasının Paleocoğrafyası ve Tepecik Höyüğünün Jeoarkeolojisi (Çine-Aydın) (Paleogeography of Çine Plain and Geoarchaeology of Tepecik Mound)


Creative Commons License

İlhan R., Vardar S., Karadaş A. , Öner E.

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı , Ankara, Türkiye, 28 Ocak - 01 Şubat 2019, no.140, ss.861-865

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.861-865

Özet

Öz: Çine Ovasının ve Büyük Menderes havzasının önemli arkeolojik yerlerinden biri olan

Tepecik Höyüğü, Aydın’ın güneydoğusundaki Çine İlçesinin 5 km batısında yer alır. Höyük

Çine Çayının taşkın ovasında, akarsu yatağının 0,65 km doğusunda, çevresinden 9 m yükseklikte,

50x120 m ölçülerinde oval küçük bir tepe olduğu için Tepecik adıyla anılmaktadır.

Batı Anadolu’nun önemli höyük yerleşimlerinden biri olan Tepecik ilk kez Engin Akdeniz

tarafından 1995 yılında Büyük Menderes Ovası ve çevresinde yapılan yüzey araştırmalarında

incelenmiştir. Daha sonra Sevinç Günel tarafından 2001 yılında yüzey araştırması kapsamında

araştırılmış ve 2004 yılında kazı çalışmalarına başlanmıştır. Konumu ve buluntuları

açısından Çine bölgesinin erken dönem kültürel gelişimine ışık tutacağı düşünülen höyükte

Geç Neolitik, Kalkolitik ve Tunç Çağı dönemlerine ait yerleşim ve kültür izleri bulunmuştur.

Çine Höyüğü ve çevresinin paleocoğrafya ve jeoarkeolojik özelliklerini belirlemek amacı ile

2018 yılı yaz döneminde arazide çalışılmış ve toplamda 26 adet delgi sondaj gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmada arazide yapılan araştırmalar ve delgi sondaj çalışmalarının ön sonuçları ele

alınmaktadır. Höyüğün merkezinde kültür katmanları doğrudan anakaya üzerine gelmektedir.

Höyüğün BGB kesiminde kültür katmanının tabanında 6-8 m derinde Holosen öncesi dolgular

bulunmaktadır. GD kesiminde ise kültür katmanının art bataklık sedimanları üzerine geldiği

belirlenmiştir. Buna göre Tepecik yerleşimi Çine çayının taşkınları ile şekillenen ova yüzeyindeki

sulak ortamın kenarında yer almıştır. Bunun yanında höyüğün batı yamacında yapılan

ÇTH-11 sondajında 3 metre derindeki kültür katmanı içinde Santorini (Thera) volkanına ait bir

volkanik kül katmanı bulunmuştur.