İleri Yaşlarda Ortaya Çıkan Görme Problemleri ve Rehabilitasyonu


AKTEKİN E. , YILDIRIM G. Ö. , KESKİN G. , GÜMÜŞSOY S.

1. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 22 - 23 Mart 2017