Procion Red MX 5B Azo Boyar Maddesinin Foto Fenton BenzeriOksidasyonunda Farklı Aktivasyon Yöntemleri ile Hazırlanan Aktif Karbon Katalizörlerin Aktifliklerinin Karşılaştırılması


PALAS B., ERSÖZ G. , ATALAY S.

11. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, Turkey, 2 - 05 May 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey