Uzman Hekimlerin Geriatrik Hastalarda Aşılamaya Bakışı: Çok Merkezli Çalışma


İNCE N., KURTARAN B., TAŞBAKAN M. , PULLUKÇU H. , YAMAZHAN T. , AKYOL D. , ...More

7. Türkiye Ekmud Uluslararası Kongresi, 8 - 13 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text