Hemodiyaliz Hastalarında Üremik Pruritis Çok Merkezli Bir Çalışma


GÖKDOĞAN F., KORKMAZ M., OKSEL E.

27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 20. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği, Türkiye, 22 - 26 Eylül 2010

  • Basıldığı Ülke: Türkiye