Nonepileptik hastalarda pregabalin ve gabapentin kullanımına bağlı gelişen myoklonik status epileptikus


TABAKOĞLU A. Y. , EKİNCİ A. S. , GÜLER A. , AYDOĞDU İ.

9. ulusal Epilepsi kongresi, Turkey, 15 - 19 May 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey