Simülasyona Dayalı Eğitimin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Beceri Uygulamalarına Etkisi


BİLGE C., ÜNSAL ATAN Ş.

1. Uluslararası ve 2. Ulusal Kadın Hastalıkları Ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7 - 08 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text