Fournier Gangreni ile Başvuran Hastalarda Prognozu Etkileyen Faktörler


YOLDAŞ T. , EROL V., ERTUNÇ G. , ÜNALP Ö. V. , ÇALIŞKAN C. , AKGÜN Z. E. , ...More

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi., Turkey, 15 - 19 May 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey