Esas No: 2008/2028 İzmir İli, Bornova İlçesi, Yakaköy, Mezaraltı Mevkiinde bulunan tapunun K18-C22-d4 pafta, 115 ada, 2 nolu parselinde kayıtlı ve davacının hissedarı olduğu taşınmazın 1. derece doğal sit olarak belirlenmesine ilişkin İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulunun 24/06/1999 gün ve 8048 sayılı kararı ile 16/05/2003 gün ve 10553 sayılı kararnın iptali istemiyle Kültür ve Turizm Bakanlığına karşı açılan dava.


TÜRKYILMAZ TAHTA B. , KURUCU Y. , Erdem Ü.

Özel Şahıs, ss.23, İzmir, 2009

  • Basım Tarihi: 2009
  • Basıldığı Şehir: İzmir