Hemşirelerin Rol ve Yetkinlikleri Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği


ÇIRAY GÜNDÜZOĞLU N. , AKIN KORHAN E., DİLEMEK H., UZELLİ YILMAZ D.

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017