DİYABETİN TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ İÇİN AMERİKAN DİYABET BİRLİĞİNİN (ADA- 2017)GÜNCEL ÖNERİLERİ


SOFULU F., ATALAY GÖREN N., TÜREYEN A.

1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 30 June - 01 July 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text