KOLAJEN EKSTRAKSİYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


Creative Commons License

ata ö., TAVMAN Ş.

Gıda, cilt.44, ss.383-395, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 44 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Gıda
  • Sayfa Sayıları: ss.383-395

Özet

Kolajen, memelilerde en bol bulunan proteindir. Gıda, ilaç, kozmetik ve deri endüstrisinde yaygın olarak kullanılan kolajen, ticari olarak, domuz ve sığır gibi memelilerin yan ürünlerinden elde edilmektedir. Şimdiye kadar tespit edilen en az 20 farklı kolajen tipi vardır. Vücuttaki kolajenlerin çoğu tip 1, tip 2 ve tip 3 grubuna aittir. Kolajen özellikleri, uygulanan ön işlem ve ekstraksiyon yöntemine göre değişmektedir. Tuzla çöktürme, asitle hidroliz ve enzimatik hidroliz yöntemleri kolajen ekstraksiyonu için kullanılmaktadır. Bununla beraber, son yıllarda yapılan çalışmalar, ultrason kullanımının ekstraksiyon verimini artırmada etkili olduğunu göstermiştir. Bu derlemede, ön işlemlerin ve farklı ekstraksiyon yöntemlerinin kolajen verimine etkisi ile ilgili yapılan çalışmalar incelenmiştir.

Collagen is the most abundant protein in mammals. Collagen, commonly used in the food, pharmaceutical, cosmetic and leather industries, is commercially derived from by-products of mammals, such as pig and bovine. There are at least 20 different types of collagen detected so far. Most of the collagen in the body belongs to type 1, type 2 and type 3. Collagen properties vary according to the pre-treatment and extraction method. Salting out, acid hydrolysis and enzymatic hydrolysis methods are used for collagen extraction. In addition, recent studies have shown that the use of ultrasound is effective in increasing the extraction efficiency. In this review, studies on the effect of pre-treatment and different extraction methods on collagen yield were investigated.