Doğum Eyleminde Verilen Bakımda Roy Adaptasyon Modelinin Kullanımı (The Use Of Roy’s Adaptatıon Model In Care Of Bırth Actıon)


YÜKSEL E., ÖZTÜRK CAN H. , TUNA ORAN N.

4th. International , 5Th National Midwifery Congress, 6 - 09 Kasım 2019