Planlı davranış teorisine dayalı kadına yönelik eş şiddeti eğitim programının hemşirelerin ve ebelerin şiddet olgularına yönelik yaklaşımlarına etkisi


KOŞTU N., UYSAL TORAMAN A.

4.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi, 7 - 09 Şubat 2019