BIST-İmalat Sektöründe Çalışma Sermayesinin Ekonomik Katma Değer Üzerindeki Etkisi


KAPLANOĞLU E. , YÜKÇÜ C.

4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, 13 - 17 Aralık 2017