Yenidoğan konvülziyonlarında biyokimyasal belirteçler ve amplitüd entegre EEG’nin tanısal ve erken prognostik önemi


Tanrıverdi S., Kültürsay N. , Tekgül H. , Yıldırım Sözmen E. , Altun Köroğlu Ö. , Aktan G. , ...More

51. Türk Pediatri Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 21 May 2015, pp.37-38

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.37-38