AMELİYATHANEDE İŞ ORTAMI KALİTESİ CERRAHİ DUMAN-LİTERATÜR TARAMA


YAVUZ VAN GİERSBERGEN M. , ŞAHİN KÖZE B.

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 Kasım 2017