COVID-19 Pandemisi Döneminde EÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniğine Başvuran Oküler Travma Hastalarının Retrospektif Olarak İncelenmesi


Akgün Z. , Değirmenci C. , Afrashi F. , Nalcaci S., Akkın C.

TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Birleşik Toplantısı, 9-13 Aralık 2020, 9 - 13 December 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text