Kemoterapi alan 65 yaş üzeri bireylerde periferal nöropati: Prospektif çalışma


ÖZKARAMAN A., ORLU N., USTA YEŞİLBALKAN Ö. , KARADAKOVAN A.

7.TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 21 - 25 Mart 2018

  • Basıldığı Ülke: Türkiye