hemşirelik öğrencilerinin yürütücü biliş becerileri ile akademik özyeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi


NÜZKET G. , ORGUN F. , ÖZKÜTÜK N.

IV. international mutidisiplinary congress of eurasia, 23 - 25 August 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text