Süs Bitkileri Üretim Teknikleri


Akat H., Şahin O., Çetinkale Demirkıran G., Akat Saraçoğlu Ö.

EFİL YAYINEVİ, Ankara, 2017

  • Basım Tarihi: 2017
  • Yayınevi: EFİL YAYINEVİ
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

ÖNSÖZ

Süs bitkileri sektörü, ülkemizde özellikle 1980’ li yıllardan sonra hızlı bir gelişme göstererek tarımsal üretim ağı içinde önemli bir yer edinmiştir. Süs bitkileri üretimi ilk dönemlerde Yabancı kökenli yurttaşların daha sonra göçmen ve yerli vatandaşların tarımsal bir faaliyet alanı olarak öncelikle Yalova ve İstanbul çevresinde gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Daha sonraki yıllarda Antalya, İzmir, Adana ve bu iller kanalı ile diğer bölgelere de yayılmıştır. Süs bitkileri sektörü, ilk üretim dönemlerinde sadece saksılı süs bitkileri ve kesme çiçek alanlarında hizmet verirken, ilerleyen dönemlerde ise bu alanlara dış mekan süs bitkileri ve doğal çiçek soğanlarının da eklenmesi ile bugün çok geniş bir yelpazede ihracat ve ithalat gerçekleştirilen bir tarım kolu haline geldiği görülmektedir. Ülkemizin coğrafik koşulları süs bitkileri varlığı, üretimi ve yetiştiriciliği açısından ürün çeşitliliği ile yetiştirme ve pazarlama olanaklarını olumlu bir şekilde etkilemektedir. Ayrıca son yıllarda eğitim ve kültür seviyesindeki artış ekonomik gelişmeye paralel olarak hem iç hem de dış piyasada süs bitkilerine olan talebi arttırmıştır. Bu artışa bağlı olarak da yükselen talebin karşılanması iş imkanlarını da beraberinde getirerek birçok bireye yeni istihdam olanakları sunmaya başlamıştır. Süs bitkilerine artan talep ve çeşitliliğin karşılanması, süs bitkilerindeüretimin ve var olan tekniklerin geliştirilmesini önemli bir hale getirmektedir. Ülkemizde süs bitkileri üretim ve pazarlamasında aile işletmeciliği ile berber birçok yerli ve yabancı firmalar faaliyet göstermektedir. Ayrıca ülkemizde gelişen ekonomiye paralel olarak belediyelerimizin insana ve çevreye olan bakış açısının değişmesiyle de iç piyasa da özellikle peyzaj düzenlemelerinde dış mekan ve mevsimlik süs bitkilerinin kullanımı sebebiyle talep daha da artmaktadır. Bu taleplerin sağlıklı ve istenilen normlarda karşılanması amacıyla süs bitkileri üretiminin bu konuda eğitim almış profesyonel kişilerce yapılması gündeme gelmiş, üniversite ve sektör işbirliğiyle kalifiye, konusunda uzman ve teknik beceriye sahip elemanlara ihtiyaç olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda süs bitkileri üretim tekniklerinin konu ile ilgilenenlere, üreticilere ve üreticilik alanında mesleki eğitim gören öğrencilere teorik ve pratik açıdan basit fakat anlaşılabilir bir şekilde aktarılması amacıyla bu kitabın hazırlanması amaçlanmıştır.Kitabın okuyucusu ile buluşmasını sağlayan Sayın Fethiye Çolak Hanımefendinin adında Efil Yayın evine teşekkürü bir borç bilirim. Kitabı kaleme alan değerli çalışma arkadaşlarım Dr. Hülya Akat, Öğr. Gör. Oral Şahin, Dr. Gülbin Çetinkale Demirkan ve Dr. Özlem Akat Saraçoğlu’na tempolu ve özverili çalışmaları nedeniyle şükranlarımı sunarım.