Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Sektörü Hakkındaki Görüşleri ve Beklentileri Çeşme Turizm ve Otelcilik Örneği


Özkan E. , Taş S., Başkan K., Curkan S. C.

16. Ulusal Turizm Kongresi, Çanakkale, Turkey, 12 - 15 November 2015, pp.1547-1556

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1547-1556

Abstract

Turizmin, emek yoğun özelliklere sahip, hizmet ve hizmet kalitesiyle ön planda yer alan, ana merkezinde ‘‘insan’’ bulunan bir sektör olması, hizmeti sunacak çalışanların eğitimli ve nitelikli olmalarını da gerektirmektedir. Gün geçtikçe eğitilmiş eleman ihtiyacının artmakta olduğu turizm sektöründe, lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan öğrencilerin sektörle ilgili görüş ve beklentileri de büyük bir öneme sahip olmaktadır. Öğrencilerin bu görüş ve beklentilerinin saptanmaya çalışıldığı bu araştırmada, Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulunda 2014 – 2015 eğitim öğretim yılında öğrenim gören öğrencilere anket uygulaması yapılmıştır. Elde edilen veriler, Spss programında analiz edilerek, bu analizler ışığında 4 faktör oluşmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin verdikleri cevaplar ışığında, turizm sektörüne yararlı olabilecek bir takım sonuçlara ulaşmış, bu sonuçların sektör temsilcilerince de fayda sağlayacağı öngörülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Turizm Eğitimi, Turizm ve İstihdam, Turizm Kariyer.