Üst üriner toplayıcı sistem karsinomlarında prognoz ve rekürrense etki eden faktörler


ŞİMŞİR A. , CÜREKLİBATIR İ. K. , ŞEN S. , DELIBAS M., CAL C., OZYURT C., ...More

17. Ulusal üroloji kongresi, Antalya, Turkey, 05 October 2002, pp.426

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.426