Effect of Different Pipe Wall Thicknesses on Flow Rate of Cylindrical Type Integrated Emitters Used in Drip Irrigation Pipes


Creative Commons License

Demir V. , Yürdem H. , Yazgı A. , Günhan T.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.56, ss.213-220, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 56 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.20289/zfdergi.485854
  • Dergi Adı: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.213-220

Özet

Silindirik Tip Damlatıcılı Damla Sulama Borularında Farklı Boru Et Kalınlıklarının Damlatıcı Debileri Üzerine Etkisi 

Amaç: Bu çalışma, aynı tip damlatıcının farklı et kalınlığına sahip damla sulama borularına entegre edilmesi durumunda, damlatıcı debisi üzerine etkilerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

Materyal ve Metot: Çalışmada iki farklı firma tarafından imal edilen türbülanslı akış rejimine sahip,

boru içine entegre, silindirik tip, basınç dengeleyici özelliği olmayan damlatıcılar ele alınmıştır. İki

farklı firma tarafından imal edilen damlatıcılar (E1 ve E2) 1.1, 0.9 ve 0.6 mm et kalınlığına sahip

borulara yerleştirilmiştir. Damlatıcı debi ölçümleri beş farklı basınçta gerçekleştirilmiştir. Denemeler

sonucunda, her bir boru et kalınlığındaki damlatıcı ve damla sulama borusu için basınç-debi

ilişkileri ortaya konulmuştur.

Bulgular: Genel olarak boru et kalınlığının 1.1 mm’den, 0.9 mm’ye ve en düşük değer olan 0.6 mm’ye

düşmesi durumunda, üretim yapan firmanın damlatıcısına ve deneme basıncına göre %30’lara

varan oranlarda artış meydana geldiği gözlenmiştir. Çalışma kapsamında, 100 kPa nominal çalışma

basıncında damlatıcı debilerinde, et kalınlığına bağlı olarak meydana gelen bu değişim değerleri

istatiksel yönden araştırılmış ve Duncan istatistik analiz sonuçlarına göre damlatıcı debilerinde

meydana gelen değişimin E1 ve E2 marka damlatıcılı damla sulama borularının tümünde

istatistiksel olarak önemli (P<0.05) olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Çalışma sonuçları açıklıkla göstermiştir ki boru et kalınlığındaki değişimler, damlatıcı

debileri üzerinde önemli değişikliklere neden olmaktadır.

on the flow rate of cylindrical type integrated emitters used in drip irrigation pipes.

Material and Methods: Cylindrical in-line integrated type, non-pressure compensated two drip

emitters were considered within the scope of this work. The drip emitters (E1 and E2) manufactured

by two different companies were integrated in 1.1, 0.9 and 0.6 mm wall thickness pipes. The emitter

flow rate measurements were carried out at five different pressure levels for all drip irrigation pipes.

Results: The operating pressure and flow rate relationships for the emitters and drip irrigation

pipes at each pipe wall thickness were also determined. In general, it was also observed that when

the wall thickness decreased sequentially from 1.1 mm and 0.9 to 0.6 mm, average emitter flow

rate increased about 30% based on the brand of the emitter as well as on pressure. The variation

of emitters flow rate based on the wall thickness at the nominal pressure of 100 kPa was analyzed

statistically. Based on the results, these variations were found statistically significant (P<0.05) for all

drip irrigation pipes equipped with E1 and E2 type emitters.

Conclusion: The results of the study clearly showed that these wall thickness changes caused

significant changes in emitter flow rates.